Ayinla Omowura and his Apala Group, Ire wole de ( Owo udoji ), EMI 197?

Ayinla Omowura, front

From the Nigerian Yoruba tradition, this music is called ‘Apala’.
It is based on drums and voice, I can’t seem to figure out
the difference between ‘Fuji’ and ‘Apala’. To me it sounds more
or less the same. Ayinla has a great voice, combined with smooth
talking drums this is awesome music. Enjoy Ayinla Omowura.

tracks;

1 Ire wole de
– Egbe ewenla maduguri
– Egberun asa ni Nigeria
– Alhaji Raufu Adeola
– Ona da ki ikan wo nu apata
– Buari oloto
2 Agbo ma ye’ti l’orin tiwa
– Egbe basiri ni sango
– Fari kini iwofa o se
– Rgbe ifelodun Lagos State
– Mo tun de pelu adidun orin

downloadbutton