The Kings Brothers of Kitwe
Seasonal Top Release
Nokwa Records 1977

I tell you straight, this must be one of, if not, the dustiest
and most crackly old record I have ever posted. It also has
the most worn out sleeve. It is an obscurity. Discogs knows
the band but not this album. Still, crackly or not, the music
is of interest and I didn’t want to withhold it from you.
So switch on your noise filter, listen through the
background (foreground-) noises and enjoy
the Kings Brothers of Kitwe anyway ..
P.S. sleeve and label give different names
to the songs, I’ll tell you both but use the
label version in the file ..

Ik zeg het je maar direct, dit moet zo’n beetje een van de,
als niet, meest krakerige platen zijn die ik ooit gebracht heb.
Hij heeft tevens een zeer gehavende hoes. Het is een tamelijke
obscurteit. Discogs kent de band wel, maar dit album niet. Hoe
dan ook, krakerig of niet, de muziek is van een interessant en
ik wilde hem je niet weerhouden. Dus zet je ruisfilter aan,
luister door de achter- of voorgrond geluiden heen
en vermaak je met the Kings Brothers of Kitwe ..
P.S. hoes en label geven verschillende
titels van de songs, ik geef ze je beiden,
maar gebruik de label versie in de file ..

Discogs

sleeve;
01 – Ewind miki anying
02 – Godien egalo
03 – Jokpuenja yaliha
04 – Josephine odyingo
05 – Phieby adamby 1
06 – Phiebe adamby 2
07 – Merry riema 1
08 – Merry riema 2

label;
01 – Godeam ogolos
02 – Yen meki kabu
03 – Jossy onyigo
04 – Jafu yulah
05 – Pheoby ambo 1
06 – Pheoby ambo 2
07 – Margy korima 1
08 – Margy korima 2

downloadbutton